Welkom

Soms verloopt de schoolontwikkeling van uw kind niet zoals u gehoopt of verwacht had. U en uw kind merken dat het leren niet vanzelfsprekend gaat. Uw kind wordt hierdoor onzeker en heeft weinig plezier in het leren. Een extra steuntje in de rug in de vorm van remedial teaching kan dan uitkomst bieden. Kinderen komen weer in hun kracht door het leren in een 1 op 1 situatie.

Remedial teaching, ook wel RT genoemd, is individuele specifieke ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt. Rt4kids biedt deze steun in de rug op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Er wordt gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind door op zoek te gaan naar hiaten in de leerstof en het doelgericht werken aan het verkleinen van deze hiaten, waarbij ook de krachten van uw kind niet worden vergeten!

RT4kids is een praktijk voor remedial teaching in het werkgebied in en rondom Wageningen. De praktijk richt zich op het begeleiden van kinderen met leerproblemen in de basisschool leeftijd en begin middelbare schoolleeftijd

U kunt bij mij terecht, als uw kind problemen ondervindt bij:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Taal
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Rekenen

RT4Kids doet nog meer:

 • Denkt u dat uw kind meer kan dan het laat zien op school?
 • Geeft individuele aandacht voor een specifiek (leer-) probleem;
 • Geeft Maatwerk uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden;
 • Is voor basisschoolleerlingen en leerlingen in de onderbouw van het VO;
 • Maakt een niveaubepaling voor o.a. rekenen, lezen en spelling;
 • Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • Geeft CITO training op alle niveaus.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Michèle,
mimijuf@gmail.com of 06-30778879.