Werkwijze

Aanmelding:
dit kan telefonisch of per mail. We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Intake gesprek:
in een vrijblijvend intakegesprek, telefonisch of in de praktijk bespreken we de reden van de aanmelding van uw kind. In dit gesprek wordt duidelijk of ik iets voor uw kind kan betekenen. We bespreken samen de mogelijkheden. We bepalen dan vervolgens samen of we het begeleidingstraject opstarten en we maken verdere afspraken.

Wanneer u toestemming verleent, neem ik contact op met de school van uw kind.
In het gesprek met de leerkrachten bespreken we:
Wat hun ervaringen zijn met de leerling,
welke acties er al zijn ondernomen,
overleggen we over de gewenste aanpak.
Ik vraag de leerkracht of ik inzage kan krijgen in de toetsgegevens van uw kind.
Er wordt dan bekeken of er aanvullende toetsen nodig zijn om de beginsituatie in kaart te brengen.

Onderzoek:
Om het kind een beetje beter te leren kennen wordt het didactisch onderzoek voorafgegaan door een kort gesprekje. Na het onderzoek volgt een gesprek met de ouders en eventueel met de leerkracht.

Bij het didactisch onderzoek is het doel:
Welke leerstof beheerst het kind, wat beheerst het kind nog niet, wat is de werkwijze van uw kind (dus hoe pakt het kind een taak aan) en hoe reageert het kind op de aangeboden leerstof.

Wanneer het probleem duidelijk is worden, wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe ik met uw kind ga werken en welke doelen er worden gesteld. Nadat het handelingsplan door de ouders/verzorgers is goed gekeurd wordt de behandeling gestart. De hulp is individueel en toegespitst op het probleem van het kind.

Begeleiding:
De begeleiding vindt plaats in wekelijkse sessies van drie kwartier. De afstemming met de school vindt regelmatig plaats zodat er bij uw kind geen verwarring kan ontstaan over de manier van werken. Het moet zoveel mogelijk synchroon lopen zodat er geen verwarring voor het kind ontstaat.

De sessies vinden of bij mij de praktijk plaats of op school van uw kind. 

Evaluatie:
Ongeveer na 8-10 weken bespreken we samen de voortgang van de begeleiding. We kijken samen of hoe de begeleiding verder gaat. Wanneer er wel aanpassingen nodig zijn is het fijn om te overleggen met de leerkracht. Remedial Teaching heeft het meeste effect met samenwerking tussen school en ouders.