Welkom bij RT4kids

RT4kids verzorgt privé bijlessen in alle vakken die aangeboden worden op de basisschool. Deze lessen zijn met name gericht op taal ( begrijpend lezen, technisch lezen, spelling) en rekenen ( automatiseren van de basisvaardigheden en inzicht). We kijken waar de knelpunten liggen en richten de bijles in naar de behoefte van de kinderen.

RT4kids levert maatwerk van hoogwaardige kwaliteit. We werken graag samen met ouders en school om de beste resultaten te halen. Wij ondersteunen uw kind op een positieve manier waarbij sfeer, vertrouwen en veiligheid voorop staan. Onze zorg dat uw kind weer succeservaringen opdoet. Het leerplezier wordt vergroot en het zelfvertrouwen neemt toe. Dit leidt tot betere resultaten.

Naast het brede aanbod van de basisschoolvakken geven we ook CITO-toetstraining en Huiswerkbegeleiding in Wageningen. Mail mij voor meer informatie info@RT4kids.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *